Noli turbare circulos meos

(Ne diraj moje krugove – doslovno zn.). Ne uznemiravaj me, ne dosađuj mi. – Arhimed