Nomina sunt odiosa

(Imena su mrska – dosl. značenje) Imena (ne treba) pominjati