Non scholae, sed vitae discimus

Ne za školu, već za život učimo