“Novinar je jedini pisac koji kada uzme olovku, ne računa na besmrtnost.”

Ugo Ojetti