O tempora, o mores!

Čudnih li vremena, čudnih li običaja! – Ciceron