format_quote

“Obrazovanje koje ne kultiviše volju je obrazovanje koje oštećuje um.”

Anatol Frans