format_quote

“Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše.”

Antoine de Rivarol