format_quote

“Od Kulina bana i dobrijeh dana.”

Bosanske poslovice