Omnium rerum mensura homo

Čovjek je mjera svih stvari