format_quote

“Onaj koji jede a zahvalan je poput je onoga koji posti i sabura.”

Arapske poslovice