format_quote

“Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.”

Marko Aurelije