format_quote

“Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu.”

Leonardo da Vinči