format_quote

“Onima koji nam čine dobro treba dobrom i vratiti.”

Ezop