format_quote

“Onome ko umire od gladi ne treba nauka, već hrana.”

Toma Akvinski