format_quote

“Popularnost je vrletna stijena na vrh koje ne uzdižu čovjeka da bi gore u visinama vladao, već da ga strovale. Narodu treba zabava.”

Sandor Petofi