format_quote

“Postoje dva načina da se kažnjavaju deca: način sportski i način nevaljalca.”

Franc Kafka