format_quote

“Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu.”

Antoine de Rivarol