format_quote

“Postoji sto ljudi koji teže ka sigurnosti naspram jednog čoveka spremnog da rizikuje svoje bogatstvo.”

Džon Pol Geti