format_quote

“Potreba za saburom je veća od bilo koje potrebe.”

Arapske poslovice