format_quote

“Pravednost je vrlina velikih ljudi.”

Platon