format_quote

“Princip koji me vodi je da se u krivicu nikada ne smije sumnjati.”

Franc Kafka