“Pristojna žena je ona koja zna šta ne sme da zna, iako zna.”

Žan Pol Belmondo