format_quote

“Priznajem, više povjerenja imam u obraćena griješnika nego u onoga koji nikada nije sagriješio.”

Sandor Petofi