“Priznati da smo bili u zabludi, samo je priznanje da smo danas pametniji nego jučer.”

Johann Kaspar Lavater