Procul a Iove procul a fulmine

(Daleko od Jupitera, daleko od groma!- dosl. značenje)