“Prvo se potrudi da postaneš nepopularan, onda će te ljudi shvaćati ozbiljno.”

Konrad Adenauer