format_quote

“Radije bih da grešim sa većinom, no na moj sopstveni način. Zamislite sv. Avgustina. Ja sam sasvim suprotan.”

Karlhajnc Dešner