format_quote

“Radosno srce nastaje, naravno, samo od onog srca koje izgara od ljubavi.”

Majka Tereza