Recta linea brevissima, recta via tutissima

Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji