format_quote

“Sam je čovjek kriv za svoj razoreni životni svijet, za svoj zatrovani duh, za svoju opustošenu dušu.”

Phil Bosmans