format_quote

“Samo je nesretnicima zaista dopušteno da mogu jedan drugome pomoći i međusobno se utješiti, a da pri tom ne nasrću jedan na drugoga.”

Ugo Foscolo