format_quote

“Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.”

Erih From