format_quote

“Samo se glupanu život čini jednostavnim.”

Maksim Gorki