format_quote

“Samo se voli i mrzi bez razloga.”

Jules Renard