format_quote

“Samo žena može stvoriti porodicu. Ali i porodica se može raspasti zbog žene.”

Majka Tereza