“Sebe doživljavam kao sjajnu plamteću kometu. Ljudi zastaju bez daha gledajući u nebo. Sljedećeg trenutka više me nema, otišao sam… A oni nikad više neće biti isti niti vidjeti išta slično… I neće moći da me zaborave – nikad!”

Jim Morrison