Sine lege autem poena conscientia est

Kada nema zakona, kazna je savjest