format_quote

“Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist.”

Antoine de Rivarol