format_quote

“Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga, nije čovek.”

Vilijam Šekspir