“Soba može biti prazna, ali će samo jedna žena da je ispuni.”

Iv Montan