“Sreća je kada si čist i bistar umom i srcem, i čist i zdrav tjelom i srcem.”

Arapske poslovice