format_quote

“Srećna je stvar u ljudskim poslovima da zla koja ne mogu da se izleče na jedan način, bivaju izlečena na neki drugi.”

Tomas Džeferson