Srpske poslovice

Srpske poslovice Ukupno citata: 29

“Batina ima dva kraja.”

Srpske Poslovice