“Šta bi njoj donijela njegova ljubav nego zavaravanje, kavez za orla, a orao će u kavezu umrijeti ili pak postati obična vrana.”

Han Suyin