format_quote

“Šta ti je život danas, ljudi se pretplaćuju na ljubav kao na povoljne telefonske razgovore.”

Žarko Laušević