format_quote

“Što bi rekla stara rimska poslovica, ne veruj Dancima ni kad darove nose.”

Duško Korać