“Što se tiče braka ili celibata – pustite ljude da se sami odluče šta će izabrati – ionako će se poslije sigurno kajati. “