format_quote

“Stvari koje volimo kazuju nam ko smo mi.”

Toma Akvinski