format_quote

“Stvarni mir ne ogleda se u prestanku tenzija već u prisustvu pravde.”

Martin Luter King