“Sudbina me je postavila na ovu stazu, za drugu ne znam. I koračaću po njoj dok u meni ima snage. Treba tako, to je moj zadatak i moja životna svrha. Ne pitam da li je pravedna, moja je.”